Jakość

Aby uzyskać informację o składnikach zawartych w produkcie, proszę wpisać kod kreskowy zakupionego produktu i zatwierdzić wyszukiwanie.
Informacja o składnikach przygotowana została wg. Rozporządzenia (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 marca 2004 r.

HAL Sp. z o.o. posiada certyfikat systemu jakości BRC Consumer Products. Naszym Klientom daje to pewność, że otrzymują produkty bezpieczne i zgodne z wymaganiami, wytwarzane w ramach spójnego systemu zarzadzania jakością. Szczegółowe audyty certyfikacyjne, który miały miejsce w ostatnich latach, obejmowały takie obszary jak: planowanie, produkcja, magazynowanie, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami prawa, szkolenia, etc.