Dotacja UE

W latach 2010-2012 przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowaliśmy projekt "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dwufazowej kostki toaletowej".