Aby uzyskać informację o składnikach zawartych w produkcie, proszę wpisać kod kreskowy zakupionego produktu i zatwierdzić wyszukiwanie.
Informacja o składnikach przygotowana została wg. Rozporządzenia (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 marca 2004 r.